Zgłoszenia wyłącznie dla wystawców.
Osoby odwiedzające nie muszą
dokonywać zapisu na imprezę!
Szczegóły: www.babilad.pl