Zgłoszenia wyłącznie dla wystawców.
Osoby odwiedzające nie muszą
dokonywać zapisu na imprezę!
Szczegóły: www.babilad.pl
Ogólna klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Rozwoju Osobistego Kobiet „W krainie czarów” z siedzibą w Poznaniu, na os. B. Chrobrego 21e/39, 60-681 Poznań, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod e-mailem info@babilad.pl; pod numerem telefonu +48 608 437 377; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Jako Administrator będziemy przetwarzać Twoje dane w celu wykonania umowy, którą z nami zawierasz, na podstawie Twojej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

UWAGA: zaznaczenie poniższych zgód jest dobrowolne, jednakże brak zaznaczenia w punktach 1-5 uniemożliwia Tobie wzięcie udziału w wydarzeniu!